Głównej zawartości

Działalności gospodarczej

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi Urząd Stanu Cywilnego.