Głównej zawartości

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi Urząd Stanu Cywilnego.