Głównej zawartości

Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego znajduje sie w dziale "wzory druków".

Do wypełnionego drukowanymi literami wniosku (czarnym wkładem) trzeba dołączyć:

1. Dwie fotografie (wymiar 3,5 - 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem).

2. Odpis skrócony z aktu (z U.S.C):

- urodzenia (panna, kawaler) - małżeństwa (żonaty, mężatka, wdowiec, wdowa).

- małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie współmałżonka (rozwiedziony, rozwiedziona)

3. Poprzednio używany dowód osobisty (do wglądu).

4. Dowód wpłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30zł (w kasie urzędu).

Wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście, odbiór dowodu wymaga również osobistego stawiennictwa.

 

Wszelkie informacjie możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu pok. 12