Głównej zawartości

Projekt planu dz. 128, obr. geod. Pasym 2

Link do dyskusji publicznej (na platformie Teams )

ustalonej na 12 października 2023 r. (czwartek) g. 9:00: