Głównej zawartości

Referat Rozwoju Gminy

REFERAT ROZWOJU GMINY

L.p

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Zakres czynności

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

1

mgr Anna Adamczyk

Kierownik

Kierowanie referatem

Inwestycje

Planowanie przestrzenne

Budownictwo

Biuro Obsługi Inwestora

16

tel. (89) 621 20 11, wew. 36

kom. 572771558

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Edyta Kuriata

Inspektor

Drogi i oświetlenie

Ochrona zabytków

Zarządzanie kryzysowe

Obrona cywilna

Sprawy wojskowe

14

tel. (89) 621 20 11, wew. 34

kom. 512424183

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

mgr Agnieszka Cekalska

Inspektor

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka mieszkaniowa gminy

Sprzedaż działek gminnych

Dzierżawa, najem, użyczenie

Użytkowanie wieczyste

14

tel. (89) 621 20 11, wew. 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

mgr inż. Joanna Kulis

Inspektor

Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe

Bezdomne zwierzęta

Wycinka drzew i krzewów

Podziały i rozgraniczenia gruntów

Rolnictwo, Melioracje

Leśnictwo, Łowiectwo

Kopalnie

14

tel. (89) 621 20 11, wew. 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

mgr Tomasz Lachowicz

Inspektor

Zamówienia publiczne Pozyskiwanie zewnętrznych

źródeł finansowania

Współpraca z Lokalną Grupą Działania, z Siecią Miast Cittaslow

15

tel. (89) 621 20 11, wew. 35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6

mgr inż. Mariusz Luma

Podinspektor

Gospodarka odpadami

Gospodarka wodno-ściekowa

15

tel. (89) 621 20 11, wew. 35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7

Natalia Abramska

Referent

Planowanie przestrzenne

Fundusz sołecki

Ochrona przeciwpożarowa

Współpraca z OSP

15

Tel. (89) 621 20 11 wew. 35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.