Głównej zawartości

Podstawowe informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Bogusław Piotrowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Edyta Adamczyk

Roman Sitko

SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ:

 

 I.       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1)      Pani Anna Dębek

2)      Pani Anna Gutowska

3)      Pani Jadwiga Piotrowska

4)      Pan Marcin Skowroński- z-ca przewodniczącej komisji

5)      Pani Agnieszka Sobieska- przewodnicząca komisji

6)      Pan Tomasz Telep

 II.         Komisja Rewizyjna:

1) Pani Jolanta Augustowska

2) Pani Grotkowska Anna - z-ca przewodniczącego komisji

3) Pan  Daniel Kędzior - przewodniczący komisji

4) Pan  Andrzej Kozikowski

5) Pani Jadwiga Piotrowska

6) Pan Wiesław Nosowicz

7) Pan Marcin Skowroński

8) Pani Agnieszka Sobieska

9) Pan Tomasz Telep

                         

III.      Komisja Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 1)       Pani  Edyta Adamczyk

2)       Pani Anna Gutowska- przewodnicząca komisji

3)       Pani Anna Grotkowska

4)       Pani Anna Dębek

5)       Pan Roman Sitko

6)       Pan Tomasz Telep- z-ca przewodniczącej

 

IV.      Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1)      Pani  Edyta Adamczyk

2)      Pani  Jadwiga Piotrowska- przewodnicząca komisji

3)      Pan Bogusław Piotrowski

4)      Pan Roman Sitko

5)      Pani Agnieszka Sobieska

6)      Pan Marcin Skowroński- z-ca przewodniczącej

 

V.        Komisja Budżetowo – Gospodarcza:

1)      Pani  Anna Grotkowska

2)       Pani Anna Gutowska

3)      Pan Daniel Kędzior- z-ca przewodniczącego komisji

4)      Pan Adam Kowalczyk- przewodniczący komisji

5)      Pan Bogusław Piotrowski

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W PASYMIU PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH OD 8:00 DO 10:00

W POKOJU NR 9 URZĘDU MIASTA I GMINY
W PASYMIU.

 

 

Jeżeli poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy – interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach jak wyżej.