Głównej zawartości

Budżet 2009 wraz ze zmianami

 UWAGI

  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat możliwości spłaty zaciąganego kredytu pojawi się na stronie internetowej zamawiającego jeszcze dzisiaj (tj. 16.11.2009),

  2. Prognoza sytuacji finansowej gminy w okresie spłaty długu jest jednym z załączników każdej z ostatnich zmian w budżecie,

  3. Sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-NDS i RB-N wg. stanu na 30.09.2009 r. pojawią się na stronie internetowej zamawiającego jeszcze dzisiaj (tj. 16.11.2009),

  4. W związku z oczekiwaniem jednego z banków przedstawienia uchwały budżetowej organu stanowiącego samorządu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tejże uchwale informuję, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regionalne izby obrachunkowe nie opiniują uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

  5. Informacja na temat zaangażowania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych gwarancji i poręczeń znajduje się w sprawozdaniu Rb-Z.

 


 

ZESTAWIENIE PLIKÓW – 16.11.2009

pierwotna uchwała budżetowa na rok 2009:

bud_2009.pdf – tekst uchwały,

bud_2009obj.pdf – objaśnienia,

bud_2009z.pdf – załączniki (tabele),

zmiany uchwały budżetowej:

bud0311.pdf – zmiany wprowadzone 11.03.2009 – tekst uchwały,

bud0311z.pdf – zmiany wprowadzone 11.03.2009 – załączniki,

bud0428.pdf – zmiany wprowadzone 28.04.2009 – tekst uchwały,

bud0428z.pdf – zmiany wprowadzone 28.04.2009 – załączniki,

bud0522.pdf – zmiany wprowadzone 22.05.2009 – tekst uchwały,

bud0522z.pdf – zmiany wprowadzone 22.05.2009 – załączniki,

zarz40.pdf – zmiany wprowadzone 08.06.2009 – tekst zarządzenia,

bud0630.pdf – zmiany wprowadzone 30.06.2009 – tekst uchwały,

bud0630z.pdf – zmiany wprowadzone 30.06.2009 – załączniki,

bud0722.pdf – zmiany wprowadzone 22.07.2009 – tekst uchwały,

bud0722z.pdf – zmiany wprowadzone 22.07.2009 – załączniki,

bud0806.pdf – zmiany wprowadzone 06.08.2009 – tekst uchwały,

bud0806z.pdf – zmiany wprowadzone 06.08.2009 – załączniki,

zarz63.pdf – zmiany wprowadzone 31.08.2009 – tekst zarządzenia,

bud0922.pdf – zmiany wprowadzone 22.09.2009 – tekst uchwały,

bud0922z.pdf – zmiany wprowadzone 22.09.2009 – załączniki,

zarz82.pdf – zmiany wprowadzone 30.10.2009 – tekst zarządzenia,

informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.:

info_1polrocze_2009_zarzadzenie.pdf,

info_1polrocze_2009_tekst.pdf,

info_1polrocze_2009_tabele.pdf

Opinia RIO.pdf  - projekt budzetu - opinia RIO dot. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009

Opinia RIO - wykonanie.pdf  - opinia RIO dot. projektu budżetu 2009 i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego