Głównej zawartości

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia majątkowe radnych, składane za rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek, składane za rok 2019.