Głównej zawartości

Wybory Parlamentarne 2023

Komunikat

W związku z postanowieniem Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wykonywaniem obowiązków urzędnika wyborczego , a także
w nawiązaniu do pisma Komisarza Wyborczego w Olsztynie I Nr DOL.0022.1.2023 z dnia
22 sierpnia 2023 r. informuję, że w dniach:

  1. 08.2023 r. - godz. 12:00 - 14:00
  2. 08.2023 r. – godz. 15:00 – 17:00
  3. 09.2023 r. – godz. 15:00 – 17:00
  4. 09.2023 r. – godz. 10:00 – 12:00

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pasym w pok. Nr 5 pełniony będzie dyżur,
w szczególności celem udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Ponadto w dniach:

  1. 08.2023 r. – godz. 10:00 – 12:00
  2. 08.2023 r. – godz. 07:30 – 09:30
  3. 09.2023 r. – godz. 07:30 – 09:30
  4. 09.2023 r. – godz. 10:00 – 12:00

Pełniony będzie dyżur telefoniczny pod nr tel. 665 259 950.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród wyborców.

                                                                                              

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                             Joanna Kobylińska